top of page

VÅRE TJENESTER

Kommunikasjons-

strategi

Strategisk kommunikasjon er å sette langsiktige mål for hvordan virksomheten  ønsker å oppfattes, kommunisere din visjon, og forstå hvilke samfunnsendringer som påvirker.

 

En god kommunikasjonsstrategi gir organisasjonen et tydelig mål og skaper lønnsomhet og bedre omdømme. 

 

KONTAKT OSS OM KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Markeds-PR

Markeds-PR handler om å få merkevarebyggende- og kjøpsutløsende oppmerksomhet i mediekanaler som virker.

 

Positive oppslag i fortjente medier er  nøkkel til bedre omdømme og salg.

Goodwill har inngående kjennskap til hvordan medienes redaksjoner jobber, hva en god sak må inneholde og hvordan du kommer på trykk/blir publisert. 

 

KONTAKT OSS OM MARKEDS-PR

Mediehåndtering

Positiv omtale i media er helt grunnleggende for å skape et godt omdømme og bedre salg. For å oppnå dette, kreves forståelse for journalisters arbeidsmetode og "hvem som gjør hva" i medielandskapet. I

 

Goodwill har daglig kontakt med ledende journalister, nyhetsleder og redaktører.

 

Henvendelser fra media kan av og til komme brått og uventet, derfor tilbyr vi også konkret medietrening, slik at du eller  andre i din bedrift/organisasjon er godt forberedt når pressen tar kontakt. 

 

KONTAKT OSS OM MEDIEHÅNDTERING

Krisekommunikasjon

Ingen liker å tenke på det som kan gå galt. Men skulle det oppstå en mediekrise, er det godt å være forberedt.

 

Det gjelder å holde hodet kaldt og beholde kontrollen på budskap og kommunikasjonsstrøm.

 

Goodwill bistår med å lage konkrete planer for krisehåndtering, samt være en operativ ressurs for din organisasjon "når det brenner".

 

KONTAKT OSS OM KRISEKOMMUNIKASJON

Myndighetskontakt

God myndighetskontakt er avgjørende enten du skal påvirke dine rammevilkår lokalt, få plass på statsbudsjettet eller gjennomslag for en enkelt sak som behandles i Stortinget eller Regjeringen.

 

Goodwill har inngående kunnskap om det politiske systemet og de politiske aktørene. Vi vet hvordan en sak gjøres politisk relevant og når du kommer inn i den politiske prosessen på akkurat riktig tidspunkt.

 

Det betyr at vi kan hjelpe deg som kunde i dialog med myndighetene - både på lokalt og nasjonalt nivå.

 

KONTAKT OSS OM MYNDIGHETSKONTAKT

innholdsproduksjon

Innholdsmarkedsføring er trolig det viktigste verktøyet når du skal fortelle historien om deg selv.

 

Takket være digitale kanaler, kan du ved hjelp av tekst, bilder, video eller lyd, enkelt skreddersy budskap som er relevante for din målgruppe.

 

Goodwill utvikler og forvalte eget innhold som treffer de menneskene som er viktigst for akkurat deg.

 

KONTAKT OSS OM INNHOLDSPRODUKSJON

bottom of page