top of page

VÅRE TJENESTER

Strategisk og taktisk kommunikasjon

Strategisk kommunikasjon er å sette langsiktige mål for hvordan virksomheten  ønsker å oppfattes, kommunisere din visjon, og forstå hvilke samfunnsendringer som påvirker.

 

En god kommunikasjonsstrategi gir organisasjonen et tydelig mål og skaper lønnsomhet og bedre omdømme. 

Det taktiske kommunikasjonsarbeidet starter der strategien slutter. Det dreier seg om legge konkrete planer for å sette strategien ut i livet. 

 

KONTAKT OSS OM STRATEGISK OG TAKTISK KOMMUNIKASJON

Innsikt og analyse


Godt kommunikasjonsarbeid forutsetter god innsikt og gode analyser. For å lykkes med strategiene, kommunikasjonsplanene, det praktiske og det faktiske kommunikasjonsarbeid må man ha tillagt mye kunnskap om de definerte målene, målgruppene og annet knyttet til organisasjonen eller virksomheten. Det kan erverves gjennom innsamling av data, eller ved å gjøre analyser av ulike innsikt som allerede ligger på bordet. Goodwill samarbeider med en rekke aktører innen både datainnsamling leverandører av analyser – når det trengs. Vår erfaring er imidlertid at det som oftest ligger mye innsikt hos kunden allerede, og vi bistår med å identifisere denne..

KONTAKT OSS OM INNSIKT OG ANALYSE

Mediehåndtering

Et godt omdømme er grunnleggende for de fleste virksomheter og organisasjoner, og for å oppnå dette spiller mediene en viktig rolle. Det å ha et godt forhold til mediene krever forståelse for journalistisk arbeidsmetode, og forståelse for "hvem som gjør hva" i medielandskapet. Hva er en god nyhet for de ulike mediene, og hvordan kan og bør de foreslås for journalister og redaktører? Vi hjelper dere med å sette opp planer for det redaksjonelle PR-arbeidet, og kan også gå i dialog med journalister, nyhetsledere og redaktører som deres rådgivere.

Henvendelser fra media vil ofte komme brått og uventet. Derfor tilbyr vi konkret medietrening, slik at du eller  andre i din organisasjon og virksomhet er godt forberedt når pressen tar kontakt. 

 

KONTAKT OSS OM MEDIEHÅNDTERING

Bærekraft og sammfunnsansvar

Goodwill har en bred tilnærming til bærekraftsbegrepet. Selv om bærekraftsmålene knyttet klima og miljø fremstår som de mest prekære, jobber vi etter en forståelse om at alle de 17 målene er gjensidig avhengig av hverandre. Hvis vi feiler grunnleggende på et av målene, så blir det vanskelig å oppnå de andre. 

 

Det er en kjensgjerning at grønnvasking er vanlig, og at betydningen bærekraftsarbeid har for en virksomhet overdrives. Det er dette som gjør bærekraftskommunikasjon utfordrende. 

 

Goodwill og våre samarbeidspartnere hjelper din virksomhet å definere bærekraftsarbeidet, og ikke minst hvordan dette kan kommuniseres på en måte som skiller seg ut – i den enorme mengden av bærekraftskommunikasjon.

 

KONTAKT OSS OM BÆREKRAFT

Krisekommunikasjon

Ingen liker å tenke på det som kan gå galt. Men skulle det oppstå en krise for organisasjonen, selskapet eller virksomheten er det godt å være forberedt. Det gjelder å holde hodet kaldt og beholde kontrollen på budskap og kommunikasjonsstrøm. Goodwill bistår med å lage konkrete planer for krisehåndtering, samt være en operativ ressurs for din organisasjon "når det brenner". Sammen med våre samarbeidspartnere setter vi også opp kriseøvelser.

 

KONTAKT OSS OM KRISEKOMMUNIKASJON

Samfunns- og Myndighetskontakt

Kontakt med myndigheter, embetsverk og organisasjonslivet er avgjørende enten du skal påvirke dine rammevilkår lokalt, få plass i statsbudsjettet eller gjennomslag i en viktig sak som behandles i det offentlige,

 

Goodwill og våre samarbeidspartnerne har inngående kunnskap om det politiske systemet, de politiske aktørene og hvordan disse fungerer sammen med norske organisasjoner. Vi vet hvordan en sak kan gjøres politisk relevant, hvordan du kommer inn i de politiske prosessene på akkurat riktig tidspunkt.

 

Goodwill kan hjelpe deg i din dialog med myndigheter og samfunnsliv generelt - både på lokalt og nasjonalt nivå.

 

KONTAKT OSS OM MYNDIGHETSKONTAKT

innholdsproduksjon

Innholdsmarkedsføring er trolig det viktigste verktøyet når du skal fortelle historien om deg selv.

 

Takket være digitale kanaler, kan du ved hjelp av tekst, bilder, video eller lyd, enkelt skreddersy budskap som er relevante for din målgruppe.

 

Goodwill utvikler og forvalte eget innhold som treffer de menneskene som er viktigst for akkurat deg.

 

KONTAKT OSS OM INNHOLDSPRODUKSJON

Arendalsuka

Goodwill har svart belte i Arendalsuka.

 

Gjennom mange år har vi planlagt, tilrettelagt, gjennomført og evaluert deltagelsen til hundrevis av virksomheter og organisasjoner.  

Målet er alltid aå hjelpe oppdragsgivere våre med å skape aktivitet som gjør en forskjell og skiller seg ut i mengden av de 1500-2000 arrangementene som finner sted under Arendalsuka.

Vi samarbeider tett med lokale aktører og løser stort sett alle ønsker og utfordringer som måtte oppstå.

Vi leverer også egne konsepter innen ulike fagområder som dere er velkomne til å ta del i. 

KONTAKT OSS OM ARENDALSUKA

bottom of page