top of page
glass-190-1024x640.png
background_home-1.jpg
Kvinnelig influencer som spiller inn en video

VELFORTJENT

Goodwill har sammen med samarbeidspartnere utviklet kurs- og foredragskonseptet Velfortjent. Her tar vi for oss det hjørnet av PR-faget som omhandler fortjent medieoppmerksomhet - også kjent som  «Redaksjonell PR».

Å jobbe med oppmerksomhet i fortjente medier blir gjerne ansett som utpreget operativt kommunikasjonsarbeid. Du kommer langt med nettverk, men det gir deg sjelden den bredden i oppslagene som du ønsker. Hvis du ønsker en rød tråd fra forretningsstrategi og overordnede mål for virksomheten, og frem til det operative kommunikasjonsarbeidet, så må du bruke tid og ressurser på prosessen underveis.

 

En god kommunikasjonsstrategi er gjerne en selvfølge i denne sammeheng, men vi mener det rent taktiske arbeidet er sterkt undervurdert. Skal du oppnå målene for kommunikasjonsarbeidet er det helt nødvendig med en metodisk tilnærming.

 

Vi legger opp til at kursene gjennomføres i mindre grupper, slik at problemstillinger og caser blir belyst på best mulig måte. Flere av kursene vil gi deltagerne mulighet til å jobbe med faktiske oppgaver fra egen hverdag - som vi bistår med å løse i løpet av kurset.

 

Ved hjelp av seks kursmoduler gir vi deg kunnskap og verktøy, slik at du på en best mulig måte kan sikre redaksjonell oppmerksomhet som bygger opp under både forretningsmål og strategiske rammeverk. 

.

Hver modul har en teoridel, en metodedel og en praktisk del.

  • I teoridelen gis det innføring i dagens medielandskap, hvordan redaktørstyrte medier fungerer og hva som skal til for at media publiserer akkurat din sak.

  • I metodedelen lærer du å identifiserer ulike vinklinger som er interessante for mediene, og å utarbeide en helhetlig redaksjonell plan for budskapene du vil ha ut.

  • I den praktiske delen jobber kursdeltagere med case i plenum. Her er det også er mulighet for  å ta med seg konkret arbeid fra egen virksomhet/organisasjon. 

 

Vi legger opp til at kursene gjennomføres i mindre grupper, slik at problemstillinger og caser blir belyst på best mulig måte. 

 

Kursmodulene passer like godt for større og mindre virksomheter, som bransjeorganisasjoner og fagforeninger som ønsker kompetanseheving.

 

Goodwill kan også skreddersy kursopplegget etter ditt unik behov.

VÅRE KURSMODULER

bottom of page